+371 2 7 752 740
info@hermes-fs.eu
45-1 Baznicas Street
Riga LV-1010 Latvia

We know everything about Online transactions.

Our team are professionals in Banking and Internet acquiring sectors. Experience of working with diverse industries allow us to elaborate optimal payment solutions which have already proved their successfulness in practice. We offer flexible partnership cooperation and individual solutions.

We work with both internet merchants and banks. The merchants are offered ready-made solutions for connecting their businesses to cashless transfers over the Internet. Banks, on the other hand, can use our trading companies’ selection of services.

Мы знаем все о платежах онлайн.

Наша команда объединяет специалистов с опытом работы как в банковском секторе, так и в сфере интернет-торговли, что позволяет гарантировать профессиональную поддержку и понимание специфики бизнеса для клиентов разного профиля.

Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества и индивидуальные решения.

Мы работаем как с интернет-продавцами, так и с банками. Первым – предлагаем готовые решения для подключения бизнеса к безналичным расчётам в интернете, вторым – услуги по отбору торговых компаний.

Mēs zinām visu par Online maksājumiem.

Mūsu komandā ir apvienojušies speciālisti ar darba pieredzi gan banku sektorā, gan e-komercijas jomā, kas ļauj mums garantēt profesionālu atbalstu un uzņēmējdarbības specifikas izpratni visdažādāko profilu klientiem.

Mēs piedāvājam elastīgus sadarbības noteikumus un individuālus risinājumus.

Mēs sadarbojamies gan ar tiešsaistes mazumtirgotājiem, gan bankām. Pirmajiem mēs piedāvājam gatavus risinājumus uzņēmuma pieslēgšanai bezskaidras naudas norēķiniem internetā, bet otrajiem — tirdzniecības uzņēmumu atlases pakalpojumus.

Our core business is Internet acquiring which is an online card-based payment service.

Internet acquiring is a system involving everything from the ‘Pay’ button and entering card data to the actual transfer of money from buyer to seller.

Our business is conducted in strict accordance with Latvian law and the standards of International payment systems VISA and MasterCard (PCI compliant). Advanced payment security technologies 3-D Secure guarantee complete safety of your finances.

Our experience and technologies guarantee safety, simplicity and effectiveness of your work.

Hermes Financial Services Ltd. is registered by the Latvian Financial and Capital Market Commission (FKTK) as a Payment Institution (Registration No 06.11.01.470/55).

Наш профиль – это интернет-эквайринг, прием к оплате платежных карт через интернет.

От нажатия кнопки "Оплатить" и ввода данных карты до списания средств и поступления их на счёт продавца – всё это интернет-эквайринг.

Наша деятельность осуществляется в строгом соответствии с законодательством Латвийской Республики и стандартами международных платёжных систем VISA и MasterCard (PCI compliant), а передовые технологии безопасности платежей 3D Secure гарантируют полную сохранность денежных средств.

Наш опыт и технологии сделают вашу работу безопасной, простой и эффективной.

Компания SIA "Hermes Financial Services" зарегистрирована Комиссией по рынку финансов и капитала Латвийской Республики (FKTK) как платёжное учреждение (регистрация Nr. 06.11.01.470/55).

Mūsu specializācija ir Internet acquiring — maksājumu pieņemšana internetā.

No pogas “Maksāt” piespiešanas un maksājumu kartes datu ievadīšanas līdz naudas noņemšanai un tās ienākšanai pārdevēja kontā — tas viss ir maksājumu pieņemšana internetā.

Mēs strādājam, stingri ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī starptautisko maksājumu sistēmu VISA un MasterCard standartus (PCI compliant), savukārt progresīvās maksājumu aizsardzības tehnoloģijas 3D Secure garantē pilnīgu naudas līdzekļu drošību.

Mūsu pieredze un tehnoloģijas padarīs jūsu darbu drošu, vienkāršu un efektīvu.

SIA “Hermes Financial Services” ir Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) reģistrēta maksājumu iestāde (reģistrācijas Nr. 06.11.01.470/55).